Champa Condotel

Sử dụng hệ thống đhkk Daikin giải nhiệt gió VRV III & Hệ cục bộ

Chức năng: Khách sạn
Tổng công suất: 3.138.450 Btu/h
Hoàn thành: 4/2014
Hệ trung tâm: Dàn nóng RXQ-PA : 14
Dàn lạnh treo tường FXAQ: 12
Dàn lạnh loại giấu trần FXMQ: 11
Dàn lạnh loại Cassette FXFQ: 14